Ruilen en Retourneren


Herroepingsrecht
Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering.

Hoe werkt het?
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stel je ons binnen 14 dagen na levering per post, fax of e-mail op de hoogte van je beslissing. Vervolgens dien je de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je je besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Klik hier voor het herroep formulier.

Geld terug ontvangen
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval brengen we voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

LET OP! Wij kunnen kosten in rekening brengen indien er beschadigde en/of open producten bij ons retour binnen komen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren
Als je de volledige bestelling retour stuurt, dan krijgt je de kosten van de bestelling n de verzendkosten (van de Naturepaintshop) teruggestort.

Als je n of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijg je alleen de kosten van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.

Je betaalt zelf de kosten van de retourzending (van jou terug naar de Naturepaintshop).

Ons retouradres:

Naturepaintshop
Bosweg 1
9913 PA Eenum

Garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.